Miras Hukuku

Miras Hukuku, bir kimsenin ölümüyle mirasçılarına geçen hakları ve borçları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukukunda sıklıkla karşılaşılan davalardan bazıları, muvazaalı davalar ve mirastan mal kaçırma yönünde davalar gibi özel durumları içerir. Bu nedenle, bir miras avukatıyla çalışmak, her zaman lehinize olabilir.

Miras Hukukunda Bakılan Davalar:.

• Mirasçılık belgesinin alınması

• Mal rejimi tasfiyesine ilişkin davalar

• Tenkis davaları

• Mirasın reddi davaları

• Muris muvazaasına ilişkin davalar

• Ölüme bağlı tasarruflar ve iptali davaları

Vasiyetname:

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra malvarlığının nasıl dağıtılacağına dair iradesini belirlemek için yazılı olarak düzenlediği belgedir. Vasiyetname, miras bırakanın kişisel tercihlerini yansıtan ve mirasının nasıl dağıtılacağına ilişkin talimatlar içeren bir belgedir.

Miras:

Miras, bir kişinin ölümü üzerine geride bıraktığı malvarlığına denir. Gayrimenkuller, para, taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları, araçlar ve diğer mülkiyetler mirasın bir parçasını oluşturabilir.

Mirasçı:

Miras bırakanın ölümü halinde, mirası alacak olan kişilere mirasçılar denir. Yasal mirasçılar ve isteğe bağlı mirasçılar olarak iki gruba ayrılabilirler.

Mirasın Paylaşımı:


Mirasın paylaşımı, mirasçılar arasında malvarlığının adil bir şekilde dağıtılması sürecidir. Yasal düzenlemeler, mirasın paylaşımı sırasında hangi mirasçının ne kadar pay alacağını belirler.

Mirasın Reddi:


Bir mirasçı, mirası reddetme hakkına sahiptir. Mirasın reddedilmesi durumunda, reddeden mirasçı mirastan feragat eder ve mirasçılık hakları sona erer.

Miras Avukatı:


Miras hukuku karmaşık bir alandır ve herkes için anlaşılması zor olabilir. Bu nedenle, miras avukatı olarak hizmet veren ofisimizden hukuki destek almak, aleyhe sonuçlarla karşılaşma riskini azaltabilir ve lehinize sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Uzman ve deneyimli bir ekiple hizmet veren hukuki danışmanlık ofisimize başvurabilirsiniz.

İLETİŞİM


baskentyildizhukuk04
baskentyildizhukuk05
baskentyildizhukuk06
baskentyildizhukuk07