İnsan Hakları Hukuku

Başkent Yıldız Hukuk olarak, İnsan Hakları Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları konusunda uzman hukukçu ekibimizle müvekkillerimizin anayasada güvence altına alınan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile ek protokollerde yer alan temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin ihlali durumunda başvuru süreçlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yöneterek danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

İLETİŞİM


baskentyildizhukuk04
baskentyildizhukuk05
baskentyildizhukuk06
baskentyildizhukuk07